Felismerő Játék
Adatvédelmi irányelvek
Adatkezelő: Révész Imre
Weboldal: www.felismerojatek.hu

Tájékoztatom, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal teljes egészében ingyenesen használható, látogatható.

Toplista: A weboldalon egy esetben, amennyiben a toplistára kíván feliratkozni a felhasználó, akkor szükséges személyes adatot (továbbiakban: email cím) megadni. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért email címet.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az email címet kizárólag a toplistán történő megjelenítés céljából használja.

Az érintett az recognitiongame@gmail.com elektronikus email címen tájékoztatást kérhet az email címének kezeléséről, kérheti továbbá email címe helyesbítését vagy törlését. Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

A weboldal tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

Az adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

Hírlevél: Az email címre elektronikus hírlevél nem kerül kiküldésre.

Cookie: A Weboldalak egyes részei a látogató azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a látogató számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a látogató beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet.

Google Analytics: Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe (IP cím), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.